Nu argachuuf/Contact

Nu argachuuf...

Eruu, Yaadaa fi Komii nu ilaallatu nu dhaqqabsisuu dandeessu.

Contact Info

Address​ /Teessoo

Magaalaa Ejersa Gooroo, Aanaa Jaarsoo, Harargee Bahaa, Naannoo Oromiyaa, Itiyoopiyaa

Email Us

Waaajaarsoo@gmail.com

Call Us

025-229-0043